Audit bezpečnosti práce

Na auditech bezpečnosti práce spolupracujeme se společností Seaspol s.r.o., která je renomovanou značkou v oboru.

Zajišťuje asistenční službu mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního volna a o svátcích. Samozřejmostí je pojistná smlouva zaručující náhradu škody vzniklé klientovi jednáním zaměstnanců společnosti Seaspol s.r.o.

  • analýza a vyhledávání pracovních rizik
  • zpracování zařazení do kategorií rizikových prací
  • zpracování, zavedení a vedení předepsané dokumentace
  • školení zaměstnanců, včetně zaměstnanců externích a servisních organizací
  • organizování a provádění pravidelných ročních prověrek
  • vyhledávání závad bezpečnosti práce a jejich odstranění
  • zpracování harmonogramů termínů revizí, kontrola prohlídek a jejich zajištění
  • zpracování pokynů, provozních řádů apod.

Dodávanou službu zajištují technici BOZP s příslušnou kvalifikací v souladu se zákoníkem práce a předpisy.