Bezpečnostní audit

Stavíme na systému moderní bezpečnosti, který zastřešíme na míru vypracovanou bezpečnostní politikou.

Tento základní programový dokument dává ochraně majetku, osob a informací nezbytnou vážnost a místo v systému vaší organizace. Na bezpečnostních auditech spolupracujeme se společností EVT Security.

Tuto činnost pro nás zajištuje skupina specialistů v oboru bezpečnostních rizik a jejich eliminace. Záměrem je nejenom odstranění bezpečnostních rizik ale i efektivnější výkon služeb.

Audit vždy zahrnuje faktory:

  • funkci objektu či areálu a zabezpečení majetku
  • místní situaci a její vliv na bezpečnost objektu
  • systém provozu auditovaného objektu
  • již předešlé analýzy bezpečnostních rizik
  • další vlivy podle charakteru objektu

Bezpečnostní situaci ovlivňují především zabezpečení hranic pozemku či areálu, vstupy a vjezdy na nich zřízené, objekty uvnitř areálu a jejích vstupy ,zajištění vnitřních prostor a systém organizace bezpečnosti a jejího dodržování.