Letní údržba

Letní údržba komunikací a veřejných ploch se provádí v období od 1. dubna do 31. října. Je využívána především na komunikacích, chodnících, zastávkách a nástupištích, parkovištích, stavbách, v průmyslových areálech a business centrech.

V RÁMCI LETNÍ ÚDRŽBY ZAJIŠŤUJEME:

  • ruční a strojní čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství multifunkčními samosběrnými vozy
  • kombinované čištění veřejných ploch a komunikací
  • čištění komunikací kropicími vozy s lištou a tlakovou hadicí
  • splachování a kropení komunikací, parkovacích a veřejných ploch
  • údržba městského mobiliáře
  • blokové čištění
  • odstraňování žvýkaček
  • údržba dětských hřišť
  • mobilní a stacionární sběr psích exkrementů z pevných i zatravněných ploch