Pojištění odpovědnosti

Rádi bychom vás informovali o pojištění odpovědnosti uzavřeném naší firmou s Českou pojišťovnou a.s.

Toto pojištění pokrývá škody způsobené naším zaměstnancem na movitých věcech a zařízeních. Dále obsahuje pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným. Tato pojistka pokrývá škody způsobené naším zaměstnancem na svěřeném vozidle či zařízení.