Prevence kriminality

Prevence teroristických útoků:

  • Školení je zaměřeno na teroristické útoky  a postupy, které mohou zmírnit dopady teroristického útoku nebo zcela zamezit jeho vzniku pomocí ochranných prvků.

Nástražný výbušný systém a podezřelá zásilka

Účastníci školení si osvojí základní znalosti umožňující orientaci v problematice výbušných systému a přijmutí podezřelé zásilky:

  • Školení účastníky naučí, jak postupovat v případě  vzniku krizové situace  a obeznamuje účastníky s možnými následky v případě podcenění závažnosti situace.

Prevence kriminální činnosti:

  • Účastníci školení si osvojí základy práva týkající se bezpečnosti přestupků proti majetku. Školení představí účastníkům způsoby komunikace a správné provedení kontroly.

Ochrana osobních údajů:

  • Cílem je seznámit účastníky s problematikou ochrany, konkretizovat základní pojmy ze zákona a vysvětlit zákonem dané skutečnosti o ochraně informací.

Padělané bankovky:

  • Školení je zaměřeno na rozpoznání českých bankovek a cizí měny. Zároveň budou účastníci vědět, jak postupovat v případě obdržení padělané bankovky.

Sebeobrana

Interaktivní školení  (BOZP a PO/Teroristický útok):

  • Cílem kurzu je zlepšení dovednosti a praktický nácvik chování a  jednání v nebezpečné situaci.