První pomoc

Basic:

 • Právní normy upravující poskytování První pomoci
 • Dělení První pomoci
 • Volání na tísňové linky
 • Pravidla komunikace s operátorem
 • Krvácení
 • Zotavovací poloha
 • Ověření životních funkcí
 • Řetězec přežití
 • KPR
 • Dušení

Basic Plus:

 • Úraz elektrickým proudem
 • Křečové stavy
 • Otravy
 • Zlomeniny

Advanced:

 • Popáleniny
 • Hyperventilační syndrom
 • Poranění oka
 • Podchlazení
 • Onemocnění oběhového systému
 • Poranění hlavy a mozku
 • Cévní mozková příhoda
 • Poranění břicha
 • Náhlá příhoda břišní
 • Poranění hrudníku a dutiny hrudní
 • Pokousání psem
 • Těhotenství a porod
 • Transport

AED:

 • Srdeční zástavy a jejich druhy
 • Poruchy elektrického systému srdce
 • Infarkt – varování a příznaky
 • Fibrilace komor
 • Statistika náhlého úmrtí
 • Řetěz přežití
 • Defibrilace a odvrácení úmrtí
 • Co je AED
 • Historie AED v ČR
 • Kdo může AED používat
 • Druhy AED
 • Jak AED funguje
 • Obsluha AED
 • Defibrilace – dětí, dospělých
 • Úspěšnost defibrilace s AED
 • Jak vybrat AED
 • Instruktážní videa
 • Modelové situace