Technická správa objektů

Nabízíme kompletní servis v oblasti správy nemovitostí. Přenechejte nám správu domu a my vyřešíme starosti o nemovitost za Vás.

Naše společnost je pojištěna nejen proti škodám na majetku, ale i pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou svojí činností.

Společnost S.B.S. Services spravuje nemovitosti desítek smluvních partnerů. Neustále disponujeme vyškolenými pracovníky a flexibilně rozšiřujeme své služby, dle potřeb zákazníka. Zaměstnanci společnosti jsou pro svoji činnost plně kvalifikováni a splňují všechna kritéria požadovaná legislativou. Ke své činnosti využíváme vlastní firemní know-how, v úspěšně zavedeném systému řízení kvality práce.

NABÍZÍME SERVIS V TĚCHTO ZÁKLADNÍCH ÚROVNÍCH

1) Plnění povinností nájemních domů

 • Revize hromosvodů
 • Revize elektrických zařízení
 • Revize plynových zařízení
 • Revize výtahů
 • Revize hydrantů, hasících přístrojů
 • Revize komínů

Dodržování požárně bezpečnostních pravidel, kontrola dodržování platné právní úpravy v požární ochraně a technického stavu domu.

2) Administrativní činnosti

 • Zajištění nabídky volných nájemních prostor
 • Tvorba nájemních smluv a jejich dodatků
 • Přehled uzavřených nájemních vztahů, s vyjádřením cen nájmů
 • Vymáhání pohledávek z titulu neuhrazených nájmů
 • Komunikace s nájemníky
 • Plánování oprav a zajištění nabídkových cen firem

3) Provozní činnost

 • Kompletní zajištění drobných oprav budovy
 • Opis stavů médií (elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů)
 • Rozúčtování elektriky, plynu, vody na nájemníky
 • Obsluha technických zařízení jako jsou kotelna, rozvody, strojovny, výměníky atd
 • Kontrola provozu a údržba technických zařízení
 • Kontrolní činnost technických zařízení dle výrobců a norem
 • Údržba truhlářských a zámečnických profesí
 • Drobné opravy malířských a lakýrnických prací
 • Pravidelná kontrolní činnost provozu technických zařízení, případně zajištění oprav
 • Zajištění dozoru nad výtahy pracovníky zaškolenými dle ČSN
 • Ekologická likvidace odpadu

V rámci údržby budov zahrnujeme všechny tyto zařízení

 • Stavební konstrukce
 • Kanalizace ,rozvody vody ,plyn
 • Sanitární zařízení
 • Hasící systém
 • Otopný systém, vzduchotechnika, klimatizace
 • Regulace a měření
 • Elektrické rozvody –silnoproud-slaboproud
 • Hromosvody
 • Telefonní, počítačové, televizní a jiné místní slaboproudé rozvody

* Veškeré nabízené služby, jsou za mimořádně příznivých cenových relací.

Pokud Vás naše služba zaujala, neváhejte nás kontaktovat.