Zimní údržba

V období od 1. listopadu do 31. března provádíme zimní údržbu komunikací a veřejných ploch. Pro zajištění sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků je držena tzv. trvalá pohotovost, do jejíž kompetence patří plnění všech úkonů souvisejících s údržbou komunikací v zimním období.

Zimní údržba je zajišťována především na komunikacích, chodnících, nástupištích a zastávkách, parkovištích, na stavbách, v průmyslových areálech a business centrech.

V RÁMCI ZIMNÍ ÚDRŽBY ZAJIŠŤUJEME:

  • službu centrálního dispečinku s pohotovostí 24 hodin
  • preventivní a likvidační posyp komunikací chemickými nebo inertními materiály
  • strojní a ruční odstraňování sněhu z komunikací, chodníků a veřejných
  • prostranství uklízíme metením nebo pluhováním
  • prodej posypových materiálů pro maloodběratele
  • odvoz sněhu