loader image

  Zájemci o práci: 739 453 050

  Obchodní oddělení: 703 477 641

 info@sbs-security.eu

PROFIL SPOLEČNOSTI

POPTÁVKA SLUŽEB

Bezpečnostní audit objektů

Bezpečnostní audit objektů

AUDIT POŽÁRNÍ OCHRANY

Na požárních auditech spolupracujeme se společností Seaspol s.r.o., která je renomovanou značkou v oboru.

Zajišťuje asistenční službu mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního volna a o svátcích. Samozřejmostí je pojistná smlouva zaručující náhradu škody vzniklé klientovi jednáním zaměstnanců společnosti Seaspol s.r.o.

 • zpracování, zavedení a vedení veškeré předepsané dokumentace
 • zpracování evakuačních plánů a zajištění profesionálně vycvičených osob pro požární zásah
 • organizace a provádění cvičných požárních poplachů
 • zajištění kvalifikované obsluhy ústředen elektrické požární signalizace
 • dodání a revize hasicích zařízení a hydrantů a jejich pravidelná kontrola
 • školení zaměstnanců, včetně zaměstnanců externích a servisních organizací
 • školení a odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • zpracování pokynů, provozních řádů apod.

Kontrolní činnost a údržba je v souladu s obecně platnými podmínkami a požadavky na požární ochranu. Veškerá činnost je dle zákona č.133/1985Sb. o požární ochraně, včetně navazujících nařízení a vyhlášek.

 

AUDIT BEZPEČNOSTI PRÁCE

Na auditech bezpečnosti práce spolupracujeme se společností Seaspol s.r.o., která je renomovanou značkou v oboru.

Zajišťuje asistenční službu mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního volna a o svátcích. Samozřejmostí je pojistná smlouva zaručující náhradu škody vzniklé klientovi jednáním zaměstnanců společnosti Seaspol s.r.o.

 • analýza a vyhledávání pracovních rizik
 • zpracování zařazení do kategorií rizikových prací
 • zpracování, zavedení a vedení předepsané dokumentace
 • školení zaměstnanců, včetně zaměstnanců externích a servisních organizací
 • organizování a provádění pravidelných ročních prověrek
 • vyhledávání závad bezpečnosti práce a jejich odstranění
 • zpracování harmonogramů termínů revizí, kontrola prohlídek a jejich zajištění
 • zpracování pokynů, provozních řádů apod.

Dodávanou službu zajištují technici BOZP s příslušnou kvalifikací v souladu se zákoníkem práce a předpisy.

 

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

Stavíme na systému moderní bezpečnosti, který zastřešíme na míru vypracovanou bezpečnostní politikou.

Tento základní programový dokument dává ochraně majetku, osob a informací nezbytnou vážnost a místo v systému vaší organizace. Na bezpečnostních auditech spolupracujeme se společností EVT Security.

Tuto činnost pro nás zajištuje skupina specialistů v oboru bezpečnostních rizik a jejich eliminace. Záměrem je nejenom odstranění bezpečnostních rizik ale i efektivnější výkon služeb.

Audit vždy zahrnuje faktory:

 • funkci objektu či areálu a zabezpečení majetku
 • místní situaci a její vliv na bezpečnost objektu
 • systém provozu auditovaného objektu
 • již předešlé analýzy bezpečnostních rizik
 • další vlivy podle charakteru objektu

Bezpečnostní situaci ovlivňují především zabezpečení hranic pozemku či areálu, vstupy a vjezdy na nich zřízené, objekty uvnitř areálu a jejích vstupy, zajištění vnitřních prostor a systém organizace bezpečnosti a jejího dodržování.