Bezpečnostní agentura

Bezpečnostní agentura:

OSTRAHA OBJEKTŮ

Zaručujeme spolehlivý a osvědčený způsob ostrahy objektů, majetku, osob i průmyslového a obchodního tajemství. S ohledem na lokalitu navrhneme a zajistíme vhodná bezpečnostní opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti daného objektu.

Vedle toho je ale pracovník naší ostrahy první osobou, se kterou se vítaný návštěvník setká, proto je jeho jednání vždy vstřícné a vede k rychlému odbavení:

 

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY (PCO)

24 hodinový monitoring elektronických zabezpečovacích a požárních signalizací

Díky profesionálně vyškoleným pracovníkům, kteří zodpovědně provádí nepřetržitou obsluhu pultu, vyjíždí okamžitě zásahová jednotka na každý poplach z objektu. Osádky výjezdových vozidel jsou s každým objektem na počátku sjednání služby detailně seznámeny.

Patrolace objektů Fyzická ostraha objektu formou patrolace mobilní hlídky, která v domluvených intervalech přijede a provede důkladnou kontrolu objektu.

Obchůzkový on-line systém Při výkonu služby na objektech využíváme obchůzkový on-line systém. Je to efektivní způsob kontroly prováděných obchůzek jak pro zákazníka tak i především pro náš interní kontrolní systém. V reálném čase tak víme jak je služba prováděna a můžeme garantovat její kvalitu. Přenos informací on-line probíhá prostřednictvím GPRS Pracovníci zajištující všechny druhy služeb jsou trestně bezúhonní a jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti.

Pokud využijete našich služeb zajistíme pro Vás náhradní plnění dle paragrafu 81 o zaměstnanosti č.435/2004Sb Jsme členem České komory služeb ochrany majetku a osob, z.s. – začleněné autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR.

 

RECEPČNÍ SLUŽBA

Recepční služba je doplněním základní fyzické ostrahy objektů. Recepční službu vnímáme jako prvotní kontakt každého návštěvníka daného subjektu.

Účelem recepční služby je zabezpečit profesionální reprezentaci a přivítání hostů v rozličných světových jazycích. Při výběru recepčních klademe maximální důraz na profesionální a reprezentativní vystupovaní. Pokročilé znalosti administrace a práce na PC jsou také samozřejmostí.

Recepční služba zpravidla zajišťuje:

Pracovníci zajištující výkon služby jsou trestně bezúhonní a jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti.

Pokud využijete našich služeb zajistíme pro Vás náhradní plnění dle paragrafu 81 o zaměstnanosti č.435/2004Sb Jsme členem České komory služeb ochrany majetku a osob, z.s. – začleněné autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR.

 

SHOPPING GUARD

Náš pracovník zajistí v jedné osobě detektiva, strážce i průvodce, který podá návštěvníkovi obchodního centra základní informace.

Účelem služby shopping guard je zajištění nadstandardní kvality ostrahy obchodních center a provozoven retailu:

Pracovníci zajištující výkon služby jsou trestně bezúhonní a jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti.

Pokud využijete našich služeb zajistíme pro Vás náhradní plnění dle paragrafu 81 o zaměstnanosti č.435/2004Sb Jsme členem České komory služeb ochrany majetku a osob, z.s. – začleněné autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR.

 

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE

Nechtěných incidentů a vyhrocených situací je lépe se vyvarovat než je řešit.

Využijte dlouholetých zkušeností našich profesionálů. Zajišťujeme akce na volných prostranstvích i v uzavřených budovách:

Pracovníci zajištující výkon služby jsou trestně bezúhonní a jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti.

Pokud využijete našich služeb zajistíme pro Vás náhradní plnění dle paragrafu 81 o zaměstnanosti č.435/2004Sb Jsme členem České komory služeb ochrany majetku a osob, z.s. – začleněné autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR.

 

OSOBNÍ OCHRANA

Osobní ochránce má speciální výcvik a je připravený řešit jakoukoliv složitou situaci.

KRÁTKODOBÝ DOPROVOD PŘI SCHŮZKÁCH A OSOBNÍM JEDNÁNÍ

Pokud máte osobní obavy z jednání s vaší protistranou. Ať jste v pozici dlužníka či věřitele, nebo je na vás činěn nátlak z jiného důvodu. Musíme ale zdůraznit, že naší prací je zajištění vaší bezpečnosti, nikoliv vám napomáhat při vyhýbání se závazkům a povinnostem. Zajistíme dočasné ubytování v utajeném chráněném objektu.

DLOUHODOBÁ OSOBNÍ OCHRANA

Je to především prevence před potencionálně rizikovými situacemi a předcházení jim, které vám zvýší pocit bezpečí. Klientům bude k dispozici strážce, který může plnit i funkci řidiče. Může se jednat o jednoho pracovníka nebo tým více členů.

 

OSOBNÍ ŘIDIČ

Osobní řidič je profesionál, který se orientuje v silničních trasách hlavního města Prahy i celé ČR, má znalosti bezpečné jízdy a jízdy v kolonách i zkušenosti s řízením reprezentativních limuzín. Naši řidiči vám zajistí klid a pohodlí při vyřizování vašich pracovních záležitostí během cesty za obchodním jednáním a cesty do zahraničí. Naši kolegové jsou pro tyto diskrétní služby zvlášť školeni a vybíráni.

Zajistíme pro vás také pronájem luxusního vozidla. Máme pro vás připraveny vozidla typu BMW řady 5 nebo 7, Audi A6 nebo A8, Mercedes Benz třídy E či S.

Pracovníci zajištující výkon služby jsou trestně bezúhonní a jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti.

Jsme členem České komory služeb ochrany majetku a osob, z.s. – začleněné autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR.

 

DETEKTIVNÍ ČINNOST

Naše detektivní služby vám mohou pomoci v těžkých životních situacích.

Mezi největší hrozby, se kterými se podnikatelé potýkají, patří únik informací v obchodním styku nebo naopak rozhodování na základě falešných informací.

ZAJIŠTĚNÍ INFORMACÍ A MAJETKOVÝCH POMĚRŮ

Zjistíme majetkové poměry fyzických a právnických osob, jejich serióznost a důvěryhodnost. Prověříme vaše současné zaměstnance či uchazeče o zaměstnání – jejich loajalitu a bezúhonnost. Prověříme vaše současné i potencionální obchodní partnery – jejich solventnost, platební morálku, ověříme jejich reference. Získáme pro vás veškeré možné informace z různých oborů lidských činností.

PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH A MAJETKU

Vykonáme vše k nalezení hledaných osob, odcizeného majetku nebo pachatelů trestné činnosti. S tím souvisí zajištění důkazních materiálů.

SLEDOVÁNÍ OSOB A VOZIDEL

Jsme vybaveni odpovídajícím technickým zázemím, vozovým parkem a především školenými detektivy. Fotodokumentace či videozáznam samozřejmostí.

DETEKCE ODPOSLECHU

Provádíme kontrolu prostor či telekomunikačních prostředků. Detekované odposlouchávací zařízení rovněž odstraníme, případně předáme Policii ČR k analýze.

Pracovníci zajištující výkon služby jsou trestně bezúhonní a jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti.

Pokud využijete našich služeb zajistíme pro Vás náhradní plnění dle paragrafu 81 o zaměstnanosti č.435/2004Sb Jsme členem České komory služeb ochrany majetku a osob, z.s. – začleněné autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR.

© 2021 • Tirata.cz