Bezpečnostní audit objektů

Bezpečnostní audit objektů

AUDIT POŽÁRNÍ OCHRANY

Na požárních auditech spolupracujeme se společností Seaspol s.r.o., která je renomovanou značkou v oboru.

Zajišťuje asistenční službu mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního volna a o svátcích. Samozřejmostí je pojistná smlouva zaručující náhradu škody vzniklé klientovi jednáním zaměstnanců společnosti Seaspol s.r.o.

Kontrolní činnost a údržba je v souladu s obecně platnými podmínkami a požadavky na požární ochranu. Veškerá činnost je dle zákona č.133/1985Sb. o požární ochraně, včetně navazujících nařízení a vyhlášek.

 

AUDIT BEZPEČNOSTI PRÁCE

Na auditech bezpečnosti práce spolupracujeme se společností Seaspol s.r.o., která je renomovanou značkou v oboru.

Zajišťuje asistenční službu mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního volna a o svátcích. Samozřejmostí je pojistná smlouva zaručující náhradu škody vzniklé klientovi jednáním zaměstnanců společnosti Seaspol s.r.o.

Dodávanou službu zajištují technici BOZP s příslušnou kvalifikací v souladu se zákoníkem práce a předpisy.

 

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

Stavíme na systému moderní bezpečnosti, který zastřešíme na míru vypracovanou bezpečnostní politikou.

Tento základní programový dokument dává ochraně majetku, osob a informací nezbytnou vážnost a místo v systému vaší organizace. Na bezpečnostních auditech spolupracujeme se společností EVT Security.

Tuto činnost pro nás zajištuje skupina specialistů v oboru bezpečnostních rizik a jejich eliminace. Záměrem je nejenom odstranění bezpečnostních rizik ale i efektivnější výkon služeb.

Audit vždy zahrnuje faktory:

Bezpečnostní situaci ovlivňují především zabezpečení hranic pozemku či areálu, vstupy a vjezdy na nich zřízené, objekty uvnitř areálu a jejích vstupy, zajištění vnitřních prostor a systém organizace bezpečnosti a jejího dodržování.

© 2021 • Tirata.cz