Facility management

Facility management

TECHNICKÁ SPRÁVA OBJEKTŮ

Nabízíme kompletní servis v oblasti správy nemovitostí. Přenechejte nám správu domu a my vyřešíme starosti o nemovitost za Vás.

Naše společnost je pojištěna nejen proti škodám na majetku, ale i pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou svojí činností.

Společnost S.B.S. Services spravuje nemovitosti desítek smluvních partnerů. Neustále disponujeme vyškolenými pracovníky a flexibilně rozšiřujeme své služby, dle potřeb zákazníka. Zaměstnanci společnosti jsou pro svoji činnost plně kvalifikováni a splňují všechna kritéria požadovaná legislativou. Ke své činnosti využíváme vlastní firemní know-how, v úspěšně zavedeném systému řízení kvality práce.

 

NABÍZÍME SERVIS V TĚCHTO ZÁKLADNÍCH ÚROVNÍCH

1) Plnění povinností nájemních domů

Dodržování požárně bezpečnostních pravidel, kontrola dodržování platné právní úpravy v požární ochraně a technického stavu domu.

2) Administrativní činnosti

3) Provozní činnost

V rámci údržby budov zahrnujeme všechny tyto zařízení

* Veškeré nabízené služby, jsou za mimořádně příznivých cenových relací.

© 2021 • Tirata.cz