První pomoc

První pomoc

Jsme si vědomi, že v krizových situacích může včasný a kvalifikovaný zásah zachránit i lidský život. Proto máme ve vlastních řadách školitelku první pomoci, která absolvovala kurz pro školitele první pomoci u instituce RESCUE TRAINING CZ – Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT ČR a MPSV ČR. Díky tomu jsou i všichni naši bezpečnostní pracovníci školeni pravidelně proškolováni na kurzy první pomoci.

© 2021 • Tirata.cz