Úklidový servis

Úklidový servis

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

 

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO OBCHODNÍ I NEKOMERČNÍ PROSTORY

PRAVIDELNÝ DENNÍ ÚKLIDOVÝ SERVIS

Údržba venkovních ploch

LETNÍ ÚDRŽBA

Letní údržba komunikací a veřejných ploch se provádí v období od 1. dubna do 31. října. Je využívána především na komunikacích, chodnících, zastávkách a nástupištích, parkovištích, stavbách, v průmyslových areálech a business centrech.

V RÁMCI LETNÍ ÚDRŽBY ZAJIŠŤUJEME:

 

ZIMNÍ ÚDRŽBA

V období od 1. listopadu do 31. března provádíme zimní údržbu komunikací a veřejných ploch. Pro zajištění sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků je držena tzv. trvalá pohotovost, do jejíž kompetence patří plnění všech úkonů souvisejících s údržbou komunikací v zimním období.

Zimní údržba je zajišťována především na komunikacích, chodnících, nástupištích a zastávkách, parkovištích, na stavbách, v průmyslových areálech a business centrech.

V RÁMCI ZIMNÍ ÚDRŽBY ZAJIŠŤUJEME:

© 2021 • Tirata.cz